Inleiding

Beste ouder, verzorger of lezer,
Welkom! Je leest in de Campusgids van Campus aan De Lanen.

Hierin vind je  een weergave van onze visie en grondwaarden en daarnaast geeft de gids praktische informatie over de waarden-gestuurde organisatie op Campus aan De Lanen. De Campusgids wordt de komende tijd aangevuld, omdat er ingespeeld wordt op meest actuele en relevante ontwikkelingen (passend bij de situatie van nu).  Dit betekent dat wij –team Campus aan De Lanen- de gids als groeidocument aan je presenteren.

De wortels van Campus aan De Lanen

De oorsprong
Signum Onderwijs riep in mei 2017 een projectgroep in het leven. Een enthousiaste groep professionals ging aan de slag met  een veelbelovende opdracht: het ontwerpen van een modern opvang- en onderwijsconcept dat past bij de actuele ontwikkelingen in de maatschappij én dat aansluit bij de buurt De Lanen in de Groote Wielen (Rosmalen). Ruim een jaar lang heeft de projectgroep op allerlei manieren onderzoek gedaan om tot een basis te komen waarop een nieuw kindcentrum kon worden gebouwd. De projectgroep heeft veel overlegmomenten gehad en heeft literatuuronderzoek gedaan. Na deze fase is een concept opgeleverd dat ten grondslag ligt aan Campus aan De Lanen. Er zijn partners gezocht en er is een zoektocht gestart naar mensen die dit concept handen en voeten konden gaan geven. Het moment was daar: Campus aan De Lanen kon van start! Op 20 augustus 2018 opende Campus aan De Lanen voor het eerst haar deuren in een tijdelijk gebouw in Rosmalen.

Sinds 1 januari 2022 is Campus aan De Lanen gevestigd in het nieuwe pand aan de Korte Beemden, in het hart van de bruisende wijk in aanbouw (De Lanen en Centrum in de Groote Wielen). Dit betekent dat er de komende jaren een verdere groei in aanmeldingen op de Campus wordt verwacht. Elke maand groeit de groep door nieuwe aanmeldingen. De kinderen nemen elkaar mee in de grondwaarden. Een organisatie in ontwikkeling dus! In schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met 60 kinderen tussen 0 en 4 jaar en 220 kinderen tussen 4 en 15 jaar. Campus aan De Lanen is er voor alle kinderen in de wijk en daarbuiten.

IMG_3989
De naam

Het woord “Campus” beschrijft de functie van het gebouw en zegt iets over de gevarieerde doelgroep (kinderen van 0 tot 15 jaar): er wordt verwonderd, gewerkt, ontwikkeld, geleerd, onderzocht en ontdekt. Daar gebeurt wat!

Het woord “campus” komt uit het Latijn en betekent “open ruimte”. Dit is te zien in de indeling van het gebouw, maar ook in de manier waarop we kinderen begeleiden op Campus aan De Lanen: we ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling door het geven én nemen van ruimte. “aan De Lanen” heeft eveneens meerdere betekenissen. Ten eerste verwijst het naar de buurt waarin de Campus ligt, deze grenst aan de buurt “De Lanen” in de Groote Wielen. Ten tweede past het spreekwoord “de paden op, de lanen in” goed bij de naam, omdat de zin een onderzoekende, avontuurlijke houding uitspreekt: we trekken eropuit en we kijken vooruit.

“In het hart van de wijk”

IMG_3986