Ouders op Campus aan de Lanen

Betrokkenheid en partnerschap

Om het concept goed vorm te kunnen geven, is de samenwerking met ouders erg belangrijk en onderdeel van de basis. Op heel veel verschillende manieren zijn ouders, kinderen en professionals bij elkaar betrokken.

Allereerst is de input en informatie die ouders geven over hun kind(eren) van grote waarde. Als ouder ken je je kind het beste, dus een betere bron bestaat niet. Die informatie is nodig om het kind holistisch (in zijn geheel) te kunnen benaderen en volgen in de ontwikkeling.

Ten tweede vragen wij de ouders om een bijdrage aan het aanbod te leveren vanuit hun eigen kennis, ervaring, achtergrond of passie. Denk aan het geven van een workshop, het bezoeken van een bedrijf, enzovoorts. We passen het aanbod altijd in een kernconcept, zodat het betekenis kan krijgen voor de kinderen.

Ten derde zijn ouders heel belangrijk als klankbord: hoe denk je over de ontwikkelingen en de koers van de Campus? Zijn er wensen en behoeften waarop we kunnen inspelen?

Tot slot heeft Campus aan De Lanen de “hands on” nodig op de vloer: ouders die mee op pad gaan als de coaches met de kinderen erop uit trekken, die meehelpen met het ontwikkelen en bijhouden van de buitenruimte, of een klusje op de Campus met beide handen aanpakken.

Campusraad

Op Campus aan De Lanen trekken opvang en onderwijs samen op. Daarom wordt dit ook doorgevoerd in de “Campusraad” (CR), welke een samensmelting is van de oudercommissie (vanuit opvang een verplicht adviesorgaan) en de medezeggenschapsraad (vanuit onderwijs een verplicht advies-/instemmingsorgaan.) In de CR worden belangen behartigd van kinderen, ouders en werknemers. De CR is opgesteld naar het reglement van Stichting Signum en Ons Kindbureau. Dit houdt in dat de ouderleden van de CR gekozen worden en de personeelsleden van de CR worden voorgedragen door het team. De zitting van de leden is in principe voor drie jaar. Er is een even aantal leden met een gelijke verdeling tussen ouders en teamleden (beide minimaal 3).

Ouders die interesse in deelname hebben, stellen zich kandidaat en presenteren zich met hun belangrijkste standpunten aan de overige ouders. Vergaderingen, agenda’s en notulen zijn openbaar. Ouders en personeelsleden kunnen CR-leden altijd aanspreken of mailen over zaken die de Campus betreffen. De CR vergadert zes keer per jaar. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Elk schooljaar wordt een jaarplan opgesteld met de onderwerpen die de CR dat jaar wil bespreken. Na afloop van een schooljaar wordt een evaluatie gedaan (en schriftelijk vastgelegd).

IMG_7594
Samenwerking ouders3
331f07dd-7a2a-49e0-b47e-e0eaadd0a64e