Praktisch 

Contactgegevens

Campus aan De Lanen
Lunersingel 181
5245 CA Rosmalen
073- 844 25 50

info@campusaandelanen.nl
www.campusaandelanen.nl

Openingstijden

Campus aan De Lanen is van maandag tot en met vrijdag  geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Het onderwijs op Campus aan De Lanen kent een vijf gelijke dagenmodel: alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Een overzicht van de schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen vindt u hier. Campus aan De Lanen is gevestigd in een tijdelijk gebouw, dat in gebruik blijft tot de nieuwbouw wordt opgeleverd (tweede helft 2021). KC De Hoven is medegebruiker van het gebouw.

Aanmelden/aanname/plaatsingsbeleid

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van CaDL. Daar vindt u een link naar een formulier dat ingevuld dient te worden. Let op: aanmelden betekent niet dat uw kind al is ingeschreven. Uw kind is pas ingeschreven als het een plek heeft toegewezen gekregen. Na aanmelding verloopt de procedure zoals hieronder beschreven.

Kennismaken met Campus aan De Lanen

Het pedagogisch en didactisch concept van Campus aan De Lanen is een bewuste keuze. We vinden het belangrijk dat u de sfeer kunt proeven en een goed beeld krijgt van Campus aan De Lanen. We nodigen u daarom uit voor de infomeetings die gedurende het jaar georganiseerd worden (zie hiervoor de website en de Facebookpagina van de Campus), voordat u besluit uw kind in te willen schrijven. Tijdens deze meetings wordt u geïnformeerd over de visie, de waarden en werkwijze van de Campus, ziet u Campus aan De Lanen in bedrijf en daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen.

Intakegesprek en inschrijfformulier

Na het kennismakingsgesprek wordt gekeken of de aanmelding kan worden omgezet in een inschrijving (definitief). Als uw kind tussen 0 en 4 jaar oud is en gebruik maakt van opvang, wordt na een intakegesprek een contract opgesteld en aan u aangeboden. Als uw kind tussen 4 en 12 jaar oud is, volgt na het kennismakingsgesprek een intakegesprek. Meestal nodigen we uw kind uit om een aantal dagen mee te komen draaien. Hierna ontvangt u een inschrijfformulier. Hebben wij het volledige inschrijfformulier ontvangen, dan is uw kind definitief geplaatst.

Gezondheid/allergieën/veiligheid

Gezonde voeding
Het team van Campus aan De Lanen hecht veel waarde aan een gezond voedingsbeleid. Dit betekent dat de kinderen alleen groente en/of fruit meenemen als tussendoortje en ook een voedzame en gezonde lunch eten. Tevens wordt met verjaardagen op gezonde traktaties getrakteerd. Alleen op door het team aangekondigde evenementen wordt hiervan afgeweken.

Allergie/intolerantie
Het komt voor dat een kind een allergie of intolerantie heeft voor een bepaalde stof.  Het is de verantwoordelijkheid van de ouder(s) van het kind om bij feestelijkheden/evenementen voor een vervangende traktatie te zorgen. Voor deze kinderen kunnen eigen bakjes/trommeltjes op de Campus worden bewaard met traktaties/tussendoortjes, die enkel voor dat kind bestemd zijn.

Uiteraard wordt het op prijs gesteld als andere ouders bij het maken van een traktatie of lekkernij rekening houden met bepaalde allergieën, maar daartoe zijn ze niet verplicht.

Gezonde voeding
Buiten bij speeltoestel
Pedagogisch werkplan

Elke kinderopvangorganisatie maakt een pedagogisch werkplan voor alle betrokkenen (denk aan ouders, maar ook aan een GGD of een collega-organisatie.) Die van Ons Kindbureau, specifiek gemaakt voor Campus aan De Lanen, vindt u hier.

Rondleidingen

Voor geïnteresseerde ouders zijn gedurende het jaar enkele infomeetings gepland (de data staan vermeld op de website.) Op deze ochtend wordt u geïnformeerd over de visie, de waarden en werkwijze van de Campus, kunt u een kijkje nemen op Campus aan De Lanen in actie en daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Naast deze infomeetings is er ook gelegenheid om gedurende het jaar een rondleiding af te spreken.

Verzekeringen/ongevallen

Via verzekeraar AON heeft Stichting Signum een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een schoolongevallenverzekering.

De directie van Campus aan De Lanen is in het bezit van de inhoud van de verzekeringen en de polisvoorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor materiële of letselschade als de Campus aansprakelijk is voor de schade. De schoolongevallenverzekering is voor leerlingen uitsluitend van kracht gedurende de schooluren en evenementen in schoolverband, evenals tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.

Leerplicht en verlof

Campus aan De Lanen volgt de richtlijnen voor leerplicht en verlof zoals de overheid die heeft opgesteld. Voor de wettelijke regeling kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure van Signum vindt u hier.